KARATE INFANTIL

El karate Infantil te molts beneficis, comparables amb altres esports, però es distingeix de la resta per tenir dins de l'aprenentatge, tot un seguit de valors, transmesos des de fa milers d'anys.

 

Està enfocat a activitats lúdiques però formatives que els permeti dominar el seu cos i ment al mateix temps que aprenen a concentrar-se i elevar l'autoestima. La seva pràctica a més de corregir hàbits incorrectes tant físics com mentals, educa, a través del treball corporal, les possibilitats del seu cos, que sens dubte els ensenya a conèixer a si mateixos.

 

Al karate, els nens es desemvolupen dins d'un ambient de disciplina, voluntat, paciència, mèrit, respecte, reconeixement, confiança i autocontrol. Desenvolupant principalment la força, la velocitat, la coordinació, l'equilibri, la flexibilitat i aspectes perceptius com la noció espacial i temporal, el pensament tàctic i la memòria.

En referent al físic, el practicant guanya elasticitat, desenvolupament motriu, to muscular, expressió corporal. A més d'adquirir hàbits físics i de conducta, molt lligats al respecte: callar, escoltar i procedir. També relaxa a nens actius i potencia la sociabilització de nens introvertits.

 

En el pla mental, afavoreix la maduresa, la concentració, les relacions de temps i espai. Creant hàbit sque ajudaran en els estudis o treballs.

 

A l'àrea psicològica és evident l'aprenentatge de la confiança, de l'autoestima, l'èxit i del fracàs, de la socialització.

 

Com que és un treball en grup el nen es desenvolupa en un ambient amb joves d'edats similars, buscant i aprenent a desenvolupar el seu potencial individual, igual que desenvolupa el concepte de companyerisme. (adquisició de disciplina i respecte per l'adversari).

 

La gent sol tenir una imatge agressiva del karate, però molt distant del concepte real del budo (art marcial). Ja que no és una competència contra altres sinó contra un mateix, que gràcies al treball en binomis o per equips es superen les metes establertes.

 

Kyokushinkai, s’enten com a formació de l'individu respectant les diferents etapes evolutives i el desenvolupament de la persona fins a la seva edat adulta. Volem aconseguir que el nen sigui conscient de les seves millores físiques i adquireixi coneixements per aconseguir una persona equilibrada.

 

Això és el que diferencia l'art marcial de la pràctica d'un altre esport, ja sigui individual o d'equip, en què la majoria de les vegades es premia més el triomf esportiu, per sobre d'altres valors personals.

 

La pràctica de Kyokushin ajuda a millorar i enriquir, a nens i nenes, el seu creixement i desenvolupament personal.

Associació Kyokushinkai Andorra